,
Loading...
Loading...

Alternatieve bewonersbijeenkomst Gemeente Rotterdam

Dit jaar zal i.v.m. de Corona-maatregelen de jaarlijkse bijeenkomst in het Maritiem Museum anders gebeuren. De betrokken partijen in het Maritiem District wordt gevraagd om middels een video-presentatie iets te vertellen over de geplande activiteiten in 2021. Op 27 februari a.s. komen deze video’s online te staan op de gemeentelijke website www.rotterdam.nl/maritiemdistrict.
Indien u vragen heeft over de ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit, programmering op het water, etc. dan kunt u deze tot 27 januari a.s. stellen via e-mail aan maritiemdistrict@rotterdam.nl o.v.v. vraag 2021. Dan nemen we deze vragen zoveel mogelijk mee in de video’s.