,
Loading...

Begin 2019 is binnen de Stichting het Ondernemerscollectief Maritiem District gestart met tot doel om meer samenwerking te genereren tussen ondernemers in het Maritiem District en daarmee dit gebied verder op de kaart te zetten als een aantrekkelijk gebied om jezelf als ondernemer te vestigen.  Inmiddels hebben ruim 20 organisaties zich aangesloten bij het collectief en dit aantal groeit nog steeds. Sluit u zich ook aan?

Deze website wordt komende tijd verder uitgebouwd evenals de social media (Facebook & Instagram) ter promotie van het gebied en de ondernemingen actief in het gebied. Daarnaast zorgen we voor promotiematerialen welke ingezet kunnen worden tijdens evenementen in ons gebied. Diverse evenementen die een waardevolle bijdrage leveren aan het karakter van het gebied worden door ons gefaciliteerd en gepromoot.  Elk jaar vinden een aantal ondernemersbijeenkomsten plaats om ideeën ter bevordering van een succesvol ondernemersomgeving te genereren en vervolgens hiermee aan de slag te gaan.

Het ondernemerscollectief organiseert zelf jaarlijks in september tijdens de Wereldhavendagen een kleinschalig evenement in de vorm van “Floating Cinema” waarbij het laat zien wat het Maritiem District in huis heeft. U vindt hier meer info hierover.

Om de Wijnhaven aantrekkelijker te maken als verbindingsas tussen de Witte de With en de Oude Haven willen we op bepaalde plekken de Wijnhaven beter uitlichten, middels o.a. betere verlichting en – in overleg met gemeente – passende gebiedsbebording. Daarnaast zijn we voorstander van het instellen van een horecacommissie voor het Wijnhaveneiland en haar directe omgeving.

 

 

De Context van het Maritiem District

Het Maritiem District is een wijk in transitie. Werkplekken worden woningen. Naast wonen komt er ook steeds meer horeca. Het water wordt intensiever gebruikt, onder andere voor erfgoed. Van een overwegende werklocatie verandert het Maritiem District in een wijk met een gemengd karakter van wonen, werken, horeca, onderwijs en cultuur. Voor een wijk die in zo’n snel veranderingsproces verkeert is het van belang dat geïnvesteerd wordt in samenhang, in sociale cohesie, in samenwerking tussen bewoners, ondernemers en belangrijke instellingen zoals de Hogeschool Rotterdam en het Maritiem Museum. De stichting Maritiem District is opgericht om de samenwerking tussen die partijen op gang te brengen en te houden en om blijvend aandacht op de (mogelijkheden van de) wijk te vestigen.

Het Maritiem District is meer dan een werk-, woon- en studieplek. De wijk is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de Rotterdamse binnenstad. Het Maritiem District is de schakel tussen centrum en rivier. Het gemeentelijke beleid is gericht op de versterking van die verbindingsfunctie om aldus het centrum beter aan de rivieroever te koppelen. De stichting Maritiem District wil de wijk sterker in verbinding brengen met de algehele ruimtelijke en economische ontwikkeling van Rotterdam. De stichting wil de wijk weghalen uit de schaduw waarin ze al te lang heeft gelegen. Zij wil het Maritiem District profileren als een actief deel van een levendig stadscentrum waarin wonen, werken, studeren en uitgaan in een goed evenwicht met elkaar verkeren. Ondernemers en bewoners van het gebied trekken hierin samen op om dit doel te realiseren waarbij de Stichting faciliterend optreedt. Onder de Stichting valt ook het Ondernemerscollectief.

Meld uw organisatie aan voor het Ondernemerscollectief en vermelding op deze website.

Informatie onderneming
First
Last

DEELNEMERS